โต๊ะรีดผ้าแบบลมดูดแวคคั่ม MALKAN : Ironing Table

MALKAN, โต๊ะรีดผ้าแบบลมดูด, โต๊ะรีดผ้าแบบแวคคั่ม, โต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบลมดูด, โต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบแวคคั่ม, Ironing Tables, Ironing Boards, finishing equipments, โต๊ะรีดผ้าลอนดรี้, laundry, Dryclean, ลอนดรี้, ตุรกี

 

MALKAN - Ironing Table : โต๊ะรีดผ้าแบบลมดูด หรือโต๊ะรีดผ้าแบบแวคคั่ม

โต๊ะรีดผ้าแบบลมดูด หรือ โต๊ะรีดผ้าแบบแวคคั่ม ของทาง MALKAN ทุกรุ่นจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิความร้อนสำหรับหน้าผิวสัมผัส เพื่อช่วยให้ลดโอกาสการเกิดผ้าเงาหรือผ้าไหม้ขณะรีดผ้าจากเตารีดไอน้ำ โดยโต๊ะรีดผ้าแบบลมดูดของ MALKAN จะมีหลายรุ่นเพื่อเหมาะกับการใช้งานต่างๆ รวมถึงแขนรองรีด (Ironing Arm) ที่ติดตั้งที่ตัวโต๊ะรีดผ้าอย่างแข็งแรง ซึ่งโต๊ะรีดผ้าแบบลมดูด MALKAN ได้รับรองมาตรฐาน CE ตามกฎหมายและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (European Conformity = Conformite Europeene) อีกด้วย

  

แบบธรรมดา                                                                              แบบมีแขนรองรีด

 

MALKAN - Ironing Board : โต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบลมดูด หรือโต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบแวคคั่ม

โต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบลมดูด หรือ โต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบแวคคั่ม ของทาง MALKAN ทุกรุ่นจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิความร้อนสำหรับหน้าผิวสัมผัส เพื่อช่วยให้ลดโอกาสการเกิดผ้าเงาหรือผ้าไหม้ขณะรีดผ้าจากเตารีดไอน้ำโดยโต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบลมดูดของ MALKAN จะมีหลายรุ่นเพื่อเหมาะกับการใช้งานต่างๆ รวมถึงแขนรองรีด (Ironing Arm) ที่ติดตั้งที่ตัวโต๊ะรีดผ้าอย่างแข็งแรง ซึ่งโต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบลมดูด MALKAN ได้รับรองมาตรฐาน CE ตามกฎหมายและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (European Conformity = Conformite Europeene) อีกด้วย

  

แบบธรรมดา                                                                              แบบมีแขนรองรีด

 

โต๊ะรีดผ้าและโต๊ะรีดผ้าแบบหน้าแคบแบบต่างๆของ MALKAN

MALKAN, โต๊ะรีดผ้าแบบลมดูด, โต๊ะรีดผ้าแบบแวคคั่ม, โต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบลมดูด, โต๊ะรีดผ้าหน้าแคบแบบแวคคั่ม, Ironing Tables, Ironing Boards, finishing equipments, โต๊ะรีดผ้าลอนดรี้, laundry, Dryclean, ลอนดรี้, ตุรกี

 
MALKAN : เครื่องเพรสผ้า-โต๊ะรีดผ้า-โต๊ะสป็อตติ้ง-เครื่องเป่าหุ่น-อุปกรณ์ต่างๆ (Finishing Equipments)

เครื่องเพรสผ้า MALKAN : Ironing Press Machine
เครื่องหุ่นเป่า MALKAN : Ironing Robot
โต๊ะสป็อตติ้ง MALKAN : Spot Removing Machine
เตารีดพร้อมเครื่องผลิตไอน้ำ MALKAN: Steam Generator
อุปกรณ์งานระบบต่างๆ MALKAN : System UnitsCopyright © 2020 ENG-THIRA CO.,LTD. All Rights Reserved.

บริษัท อิงธิรา จำกัด
Head Office :  884-886 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
Branch 1 :  32/5 หมู่ที่ 8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel :  09-5624-6563 , 08-5488-1717     
E-mail : info@laundry-belts.com
Website : http://www.laundry-belts.com